Thai Language
www.tdentallan.com TdentalLab


ในอดีตงาน All Ceramic ถึงแม้ว่าจะมีสีเป็นธรรมชาติ แต่มักจะมีปัญหาเรื่องคุณภาพของชิ้นงาน
และความแข็งแรง

ปัจจุบัน งาน Fixed partial denture ที่มีคุณภาพ นอกจากจะต้องมีความแข็งแรง ความแนบสนิทของขอบแล้ว ยังจะต้องมีสีที่สวยงามเป็น ธรรมชาติ มีการดูดซับแสงและสะท้อนแสงใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ


T Dental Laboratory

T Dental Lab ให้บริการสร้างงานทันตกรรม เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางาน All Ceramic โดย
ใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการผลิตงานทันตกรรมให้ได้งานที่มีคุณภาพ ความแข็งแรงเทียบเท่ากับ
งานโลหะที่สามารถใช้ได้กับทุกตำแหน่งในช่องปาก ซึ่งเมื่อผนวกเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกับงาน
All Ceramic ที่สวยงามและเป็นธรรมชาติแล้ว ทันตแพทย์ทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่างานที่ใส่ไปให้คนไข้นั้นจะแข็งแรงและอยู่ไปอีกนานเท่านาน

 ติดต่อสอบถาม : 0-2714-9800 โทรสาร : 0-2714-8815
เวลาทำการ : จันทร์ – เสาร์ 9:00 – 18:00 น.
125 ซอยทองหล่อ 10 ถ.สุขุมวิท 55 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

info@tdentallab.com 

 
ที เดนทัล แลป สงวนลิขสิทธิ์
Home About us Technology Material Products Titanium Work Contact us